Powrót

ZAPRASZAMY

NA PIELGRZYMKĘ  Z PALLOTYNAMI

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ!

Trasa: m.in. Jerozolima, Kana Galilejska,

Betlejem, Kafarnaum, Nazaret, Hajfa

 

Samolotowa. Koszt całkowity (samolot, autokar, wyżywienie, noclegi)

- 2200  zł + 470 euro

 

Termin: od 09 do 16.10.2013 roku.

                                                                               

INFORMACJE I ZAPISY:

Ks. Marek Borowski SAC

Tel.: 091/433 53 02 lub 0602 305 764

Powrót