Powrót

Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji: modlitwa i rozeznanie”

 

Galeria zdjęć>>>

 

Pod takim hasłem przeżywali 25 stycznia br. dzień skupienia w gmachu Seminarium Duchownego przy ul. Młyńskiej w Radomiu, przedstawiciele kilkunastu wspólnot ewangelizacyjnych naszej diecezji, którzy zgromadzili się na zaproszenie ks. Sławomira Płusy- moderatora Grup Odnowy w Duchu Świętym:

Konferencję wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś kierujący Zespołem ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z ramienia Episkopatu Polski.

Obecni byli również przedstawiciele Ruchu Światło-Życie w tym Domowego Kościoła naszej diecezji.

Ks biskup mówił między innymi, „by idąc ewangelizować, każdy szedł do człowieka, który go rozumie. Gimnazjalista niech idzie do gimnazjalisty, a profesor do profesora.(...) Ważne jest, żeby wiedzieć, jaki jest ciąg dalszy. Co się proponuje dalej. Żeby nie zabrakło wspólnoty, w której można przejść dalszą formację.”

Czujmy się więc też posłani do rodzin, które może przeżywają trudności i z różnych przyczyn oddaliły się od Kościoła.

Nowa ewangelizacja , polega właśnie na głoszeniu Słowa Bożego tym, którzy są ochrzczeni, ale porzucili swoją wiarę, czy zaniechali praktyk religijnych.

„To nie jest przypadek, że Jan Paweł II po raz pierwszy powiedział o potrzebie nowej ewangelizacji w Krakowie, podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1979 r.” – mówił bp Ryś wyjaśniając, że papież miał za sobą doświadczenie spotkania z Ruchem Światło-Życie i z jego założycielem ks. Franciszkiem Blachnickim, który zwracał uwagę właśnie na potrzebę działań w parafiach, w małych grupach.

                                                                    Marek Kwiatkowski DK-Radom

 

Więcej o tym wydarzeniu w Radomskim Seminarium można przeczytać:

http://radom.gosc.pl/doc/1864064.Dla-nowej-ewangelizacji

http://www.pascha.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=514:ewangelizacyjny&catid=34:archiwum&Itemid=60

Powrót