Powrót

Apel do członków Ruchu Światło – Życie z Radomia.

Do końca lutego mieszkańcy Radomia dostali szansę opowiedzenia się po stronie trzeciego Bożego przykazania „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”. Trwają bowiem konsultacje w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę.  Święty Jakub Apostoł napomina nas „Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17). Wiara w świętość Bożych przykazań nakazuje nam, katolikom, wziąć udział w tych konsultacjach i zagłosować za całkowitym zakazem handlu w niedzielą. Wymaga też od nas zachęcenie naszych przyjaciół do takiego głosowania.

Wystarczy pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Radomiu http://www.radom.pl/data/other/handel_nd_a4.pdf  ankietę, wypełnić ją zaznaczając krzyżykami oświadczenia wstępne, podpisać  i zaznaczyć TAK w odpowiedzi na pierwsze pytanie: Czy jest Pan/Pani za całkowitym zakazem handlu w niedzielę?. Następnie udać się z dowodem osobistym do lokali w których można zagłosować:

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9;

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30;

Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53;

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

lub na miejscu pobrać i wypełnić tę ankietę.

Osoby, które mają skaner i internet mogą zeskanować obie strony dowodu osobistego i wypełnioną ankietę i przesłać plik na adres e-mail handel@umradom.pl .

W głosowaniu mogą wziąć udział wsyscy mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 16 lat, przy czym nieletni powinni mieć ze sobą wypełnione oświadczenie opiekunów o zgodzie na głosowanie http://www.radom.pl/data/other/oswiadczenia_1.pdf . Szczęść Boże w wypełnianiu Bożych przykazań.

Powrót