Powrót

DZIĘKUJEMY ZA TO, ŻE ŻYŁEŚ,  ŻE POMAGAŁEŚ, WSPIERAŁEŚ, UCZYŁEŚ POKORY I MIŁOŚCI.

DZIĘKUJEMY ZA TO, ŻE BYŁEŚ WŚRÓD NAS.

BÓG ZAPŁAĆ

Ania i Irek Jędrowie

Powrót