Powrót

Poniżej przesyłamy fragment podziękowania( dotyczącego RŚ-Ż)  jakie w imieniu świeckich diecezji i Ruchu Ś-Ż mieliśmy zaszczyt  złożyć Zmarłemu Biskupowi podczas uroczystości pogrzebowych w Katedrze ONMP.

Drogi Księże Biskupie Stefanie!

Twoja niespodziewana śmierć napełniła nas ludzi świeckich Diecezji  Radomskiej głębokim bólem.

A myśmy się spodziewali ...”  po Tobie i oczekiwali poprzez Twoją pasterską posługę jeszcze wiele. Wszystko, jak pokazałeś to swoim życiem,  mogłeś przecież w Tym, który Cię umacniał każdego dnia – w Jezusie Chrystusie.

Nasze serca przepełnia jednak głównie wdzięczność Bogu za dar Twojej Osoby i sprawowanej posługi.(...)

Byłeś (...) związany z Oazą nazywając sam siebie jej sympatykiem. Odwołując się pamięcią  do licznie obecnych członków Ruchu Światło-Życie (w tym przeszło półtora tysięcznej młodzieży) obecnych podczas Twojej konsekracji biskupiej powiedziałeś pamiętne słowa - „Oaza jak gdyby wtedy poślubiła Mnie”.

 Wielokrotnie - Ty wierny tym zaślubinom, posługiwałeś dzieciom, młodzieży i rodzinom skupionym w Ruchu Światło-Życie. Często gościłeś na powakacyjnych dniach wspólnoty i pielgrzymkach Służby liturgicznej i Oazy Młodzieżowej na Świętym Krzyżu, w Kałkowie, w Radomskim Seminarium i u  Rodzin DK w Krynkach a potem w Jedlni Letnisko.

Tradycyjnie odwiedzałeś młodzież i rodziny latem i zimą podczas ich rekolekcji. Towarzyszyłeś oazie podczas jubileuszy i pielgrzymek do sanktuariów, byłeś zawsze na spotkaniach opłatkowych DK w Seminarium. Pielgrzymowałeś z nami z okazji 35-lecia Ruchu w diecezji do Krościenka, zawierzając go Matce Bożej. Także rok temu byłeś obecny ze swą posługą w Seminarium  podczas świętowania 40-lecia Ruchu w diecezji.

Zawsze obecny wśród nas z posługą sprawowania Najświętszej Ofiary, kierujący słowa zachęty do wierności drodze formacji i aktywnego uczestnictwa w Życiu Kościoła.

My zaś cieszyliśmy się z Twoich ostatnio przeżywanych wspaniałych rocznic kapłańskich ( 50-lecie) i biskupich ( 20-lecie).

 Drogi Biskupie Stefanie miałeś być obecny także  w dzień Twojej śmierci w Skarżysku u Matki Boskiej Ostrobramskiej na Dniu Wspólnoty z  III st. oazy młodzieżowej – przygotowałeś nawet jak zwykle  homilię...   

W Twojej osobie i posłudze mogliśmy dostrzec podobieństwo do Chrystusa Sługi i Dobrego Pasterza, bo Ciebie też tak jak Jego cechowała ojcowska troska, dobroć i zaufanie do człowieka. Miałeś tą niesamowitą zdolność dostrzegania w każdym człowieku dobra oraz umiejętność wydobywania go.

Posiadałeś ogromny takt i tę rzadką umiejętność cieszenia się nawet drobnymi rzeczami. Chociaż ostatnie lata Twojej posługi  były naznaczone cierpieniem, Ty załamanie swojego zdrowia przyjmowałeś ze spokojem i pogodą. Realizując swoje biskupie zawołanie, uczyłeś poprzez swoje świadectwo życia - jak na co dzień Żyć Ewangelią. 

Księże Biskupie Stefanie - będzie nam brakowało  spotkań z Tobą , tych oficjalnych i tych osobistych  w przyjacielskim gronie. Będzie brakować Twojego poczucia humoru, ciepłego spojrzenia i rąk, które błogosławiły   i przekazywały serdeczny uścisk.

Ufamy jednak, że  wolą Bożą było, aby w Twojej Osobie, Chrystus był  uwielbiony "czy to przez życie, czy przez śmierć" i były realizowane  słowa  Św. Pawła  "Dla mnie   bowiem   żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk"

Codziennie modliłeś się za swoich diecezjan, tu na ziemi w swojej  kaplicy , polecając ich Bożej opiece. Wierząc, że  ponad śmierć silniejsza jest Miłość ufamy, że tym bardziej teraz będziemy mieć Orędownika  w Niebie u naszego Ojca.

                      Za wszelkie dobro Twojej Osoby- Bogu niech będą dzięki!!

                                                                                Anna i Marek Kwiatkowscy

Powrót