Powrót

Tradycyjnie już od kilku lat w radomskiej Katedrze pw. Opieki Najświętrzej Maryii Panny po zakończonych uroczystościach Wielkiego Czwartku odbywa się modlitewna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wystawionym w ciemnicy.
Adorację tą kręgi Domowego Kościoła organizują wspólnie z Ruchem Rodzin Nazaretańskich.

W tym roku rozważania podczas adoracji oparte były na tekstach Ewangelii mówiących o wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających pojmanie i uwięzienie Pana Jezusa. Poszczególne części rozważań były przeplatane wspólnym śpiewem pieśni, których słowa w jakiś sposób wiązały się z tematyką rozważań i pogłębiały modlitewny nastrój.

Adoracja ta pozwoliła nam jeszcze głębiej zastanowić się nad wydarzeniami sprzed dwóch tysięcy lat kiedy to Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby nas odkupić. W modlitwie dziękowaliśmy za to co nam pozostawił - Świętą Ofiarę Eucharystyczną - żywy pokarm dla naszych dusz oraz za wszystkie gesty i słowa, które wtedy wypowiedziała, a które są naszymi drogowskazami w codziennym życiu.

Tomek Bis

Powrót