Powrót

PIELGRZYMKA   RODZIN  DOMOWEGO  KOŚCIOŁA DO KALISZA -5.04.08r.

 Największe światowe spotkanie  rodzin  Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło - Życie  odbyło się już  XI  raz w Kaliszu 5.04.08r. Sanktuarium św. Józefa zgromadziło około 4 tys.  osób i na kilkanaście  godzin  stało się domem dla pielgrzymów DK,  aby  przeżyć wspólnotę  modlitwy i  rozważać temat tegorocznej pielgrzymki  „RODZINA  ŻYJĄCA  NADZIEJĄ

Serdecznie  przywitali nas ks. prałat Jacek Plota ,oraz  para krajowa J.M. Słobodowie  wraz z ks. moderatorem DK A.Wachowiczem. Tym razem  nie było wśród nas Matki naszego Ruchu s.Jadwigi Skudro z powodu pogarszającego się  stanu zdrowia. Listem Jedności wraz  z tysiącami podpisów podziękowaliśmy siostrze  za każdą  obecność  i nieustanne  wspieranie nas. Ks. Moderator Ruchu Światło-Życie  Adam Wodarczyk  skierował  do nas słowa: „Trud  i troska o rodzinę  jest związana z niepokojami i lękami, ale w Chrystusie  mamy najgłębsze  źródło nadziei. Mamy pokładać nadzieję w Bogu i uwierzyć  wbrew  nadziei, bo nadzieja  zawieść  nie może. Poprzez dawanie  świadectwa  uczymy  się  dzielić  wiarą i nasza nadzieja  może  zagościć  w  innych małżeństwach. Przybyliśmy tu  do  św. Józefa, aby  tej  nadziei  jeszcze   bardziej  zaczerpnąć. Mamy  być  prorokami  nadziei  jako małżonkowie”.

Podczas  Drogi  Światła  usłyszeliśmy  wszystkie  wydarzenia ukazania  się  Chrystusa  Zmartwychwstałego. Jak  wielka  musi  być  nasza wiara  i ufność  w Boga ,aby  rodzina  spełniła  niezwykłą  misję i była  znakiem nadziei  dla  współczesnego  świata. Dla  wielu nie  widzących sensu życia  małżeńskiego i rodzinnego mamy  dawać  świadectwo ,że  człowiek  we współczesnym  świecie  może  być  szczęśliwy.

Podczas  Eucharystii pod  przewodnictwem Ks. Bp. Stanisława Napierały   usłyszeliśmy: „Bez  Boga nie  ma nadziei. Rodzina  żyjąca nadzieją wspólnotową – jest  apostołem nadziei i daje nadzieję opartą  na Chrystusie  ukrzyżowanym  i zmartwychwstałym  innym  rodzinom. Chrystus mówi do nas - Nie lękaj się, bądź człowiekiem nadziei bo  wierzysz  we Mnie”.

Rodziny  DK   podarowały  wotum  dziękczynne –domek (Znak Domowego Kościoła)  za  10 lat opieki  św. Józefa nad nami  i jak podczas każdej pielgrzymki nastąpiło  oddanie rodzin   Jego wstawiennictwu . Umocnieni  błogosławieństwem  wracamy  do domów  dawać  świadectwo  nadziei.

Z naszej diecezji  uczestniczyło w tym spotkaniu około  180 osób, ale jakże  wdzięczni  jesteśmy czterem kapłanom: ks. Romanowi Adamczykowi, ks. Szymonowi Barańskiemu, ks. Dariuszowi Olendrowi i ks. Sławomirowi Czajce  pielgrzymującym z nami  do  tego  wyjątkowego miejsca.
W sposób szczególny  wyrażamy podziękowanie ks. Dariuszowi  Olendrowi za radosny powrót w duchu kultury Nowego Człowieka.

                                                                                        Elżbieta i Józef Brzescy

                                                                                       Parafia Św. Brata  Alberta

 

Ks. Roman Adamczyk - Moderator z Zakrzewa

Para krajowa

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Moderator generalny Ruchu Światło - Życie

Moderator Krajowy Domowego Kościoła

Moderator z Jedlińska - par. św. Rafała

Droga światła

Droga światła

Domowy Kościół Diecezji Radomskiej na spotkaniu w Kaliszu

Cudowny obraz

Ks. Biskup Stanisław Napierała

Wotum dziękczynne - domek - znak Domowego Kościoła za 10 lat opieki św. Józefa

Powrót