Powrót

XXXIII KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
Częstochowa 22-25.02.2008r.

W tych dniach odbyła się Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Przybyło około 900 osób, w tym ponad 100 kapłanów, z całej Polski oraz z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech i Niemiec. Tematem przewodnim było hasło następnego roku formacyjnego „Czyńcie uczniów”. Zastanawialiśmy się co Bóg przez nas chce zdziałać w Kościele w Polsce i poza granicami. Jakie zadania stawia przed każdym z nas.

W atmosferze modlitwy i otwarcia na działanie Ducha Świętego uczestniczyliśmy w obradach kongregacji. Wraz z nami był obecny Delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie bp. Adam Szal.

Z naszej diecezji uczestniczyło w obradach 21 osób. Delegacji przewodniczyli moderatorzy: ks. Albert Warso, ks. Grzegorz Lipiec i s. Ewa Janek.

 Wysłuchaliśmy wielu konferencji głoszonych przez zaproszonych gości: Larry Thompson, ks. Tomasz Jaklewicz, pan Adam Tataradziński, ks. dr Jarosław Międzybrodzki, oraz ks. Jacek Herma z ośrodka Ruchu w Carlsbergu.

Przedstawione nam zostały główne zasady czynienia uczniów: spędzać czas na modlitwie za uczniów, spędzać czas w słowie Bożym z uczniami, spędzać czas na służbie z uczniami, przedstawiać im wizję wielkiego nakazu misyjnego.

Czynienie uczniów ma się dla nas stawać „pasją”, musimy pragnąć dzielić się wielkim doświadczeniem Boga w naszym życiu, z tymi na których nam szczególnie zależy.

My jako Ruch, musimy przedstawiać ludziom wartość wspólnoty, w której żyjemy (krąg DK) i jej duchowość. Przede wszystkim nasze świadectwo ma się opierać na tym czym żyjemy, aby to co głosimy (słowami) nie odbiegało od tego jak żyjemy.

Podkreślaliśmy ważność ciągłej formacji członków Ruchu, oraz służbę w poszczególnych diakoniach. Przejście do diakoni powinno stawać się naszym naturalnym krokiem. My mamy „tylko” chcieć służyć, a Bóg da nam siłę i odwagę do podejmowania posług.

Kolejną ważną sprawą jaką poruszaliśmy, była ewangelizacja i obecność Ruchu poza granicami naszego kraju. Wynika to z faktu dużej emigracji zarobkowej jaka ma miejsce w dzisiejszych czasach.

Moderator generalny ks. Adam Wodarczyk przypomniał słowa założyciela, w których wyrażał pogląd, że model „zachodni”, konsumpcyjnego świata, z jakim mamy w tej chwili do czynienia, jest bardzo dużym zagrożeniem dla Kościoła, gdyż spycha Kościół  na margines życia. Dlatego Ruch Światło-Życie ma wielkie zadanie do spełnienia, przez pokazanie Boga w życiu każdego z jego członków. Nie możemy dać sobie wmówić, że Ruch już się „przeżył”. Niech naszym świadectwem wiarygodności będzie jedność.

W naszym Ruchu jest miejsce dla wszystkich, począwszy od dzieci, przez młodzież, do małżeństw i rodzin. Dlatego dbajmy o to aby każdy kontynuował swoją formację na kolejnych etapach „bycia” w Ruchu Światło-Życie.

Widząc tak dużą rzeszę ludzi zaangażowanych w dzieło Ruchu Światło-Życie, która spotkała się w tym szczególnym miejscu, ufam, że ta droga, którą idziemy jest Bożą drogą.

Dziękuję Bogu za Ruch Światło-Życie i Domowy Kościół, dzięki któremu możemy formować nasze małżeństwo.

 

Tomasz Czyż

Powrót