Powrót

W  modlitewnej  zadumie, z wdzięcznością w sercu dziękujemy  Bogu  za Dar spotkania  na  naszej  drodze Ks. Biskupa Stefana Siczka.

Od  początku  swojej posługi jako  Biskup  związał się z Ruchem Światło-Życie, w tym z Domowym Kościołem. Pełniąc posługę Pary  Diecezjalnej [1991-1997] mogliśmy podczas różnych  spotkań uczyć  się od Niego, jak ,,Żyć Ewangelią''.

Fascynowała nas Jego otwartość na świeckich w Kościele. W dedykacji z okazji 25 rocznicy naszego ślubu napisał: ,,Wśród świata bądźcie świadkami, ze Bóg jest Miłością''- ten wpis nabiera teraz  szczególnego znaczenia to ogromne zobowiązanie ale i ufność w  orędowanie z drugiej strony wieczności. Za  te osobiste i rodzinne spotkania, za rozmowy w gronie przyjaciół za słowo Boże kierowane do Domowego Kościoła, za wszelkie dobro Bogu niech Będą dzięki.

Marysia i Rysiek Bojarscy

Powrót