Powrót do strony głównej

Powrót do strony nekrologów

 

 

Podziękowanie

Słowa serdecznego podziękowania wszystkim, którzy modlili się za moją żonę Jadwigę Węgrzecką, wspierali ją duchowo i materialnie oraz uczestniczyli w Eucharystii pogrzebowej i ostatniej drodze kieruję serdeczne Bóg zapłać!

Szczególne podziękowanie składam tak licznie przybyłym kapłanom, którzy wspólnie celebrowali Mszę Świętą za duszę mojej żony oraz członkom Ruchu Domowego Kościoła z naszej diecezji.

Ks. Inf. Czesławowi Wala który przewodniczył Eucharystii
Ks. Dziek. Janowi Serszyńskiemu za wygłoszoną homilię
Ks. Maciejowi Korczyńskiemu za słowa poddziękowania;
Ks. Jerzemu Adamczykowi;
Ks. Dominikowi Tkaczykowi;
Ks. Przemysławowi Wójcikowi, byłym wikarym naszej parafii;
Ks. Pawłowi Bukała;
Ks. Piotrowi Nojek;
Ks. Radosławowi Kasprzak, przyjaciołom naszej rodziny

Oraz naszym duszpasterzom ks. Andrzejowi Głogowskiemu i ks Łukaszowi Zielińskiemu za nieustanną opiekę duchową i sakramentalną nad moją żoną składa
 

Mąż Mirosław Węgrzecki
z córką i synami.

Powrót do strony głównej

Powrót do strony nekrologów