Powrót

W dniu 08.03.2008r. w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Makowcu odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu Radom - Południe.
Na spotkanie przybyło 179 osób: dzieci, młodzieży i rodzin - uczestników Domowego Kościoła. Wraz z uczestnikami Ruchu Światło-Życie przybyło trzech kapłanów: Moderator Rejonowy ks. Bolesław Mikrut, ks. Ireneusz Szustek z Wierzbicy oraz ks. Romuald Fogiel ze wspólnoty Pallotyńskiej. Przybyła także para diecezjalna Domowego Kościoła Ewa i Tomasz Czyżowie. Wśród uczestników reprezentowane były następujące parafie: p.w. św. Stanisława bpa w Wierzbicy, parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomiu - Glinice, parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Makowcu, parafia p.w. św. Józefa w Radomiu - Młodzianów, parafia p.w. Królowej Apostołów, p.w. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, parafia p.w. Opieki NMP w Radomiu, p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu, parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Orońsku, parafia p.w. św. Brata Alberta w Radomiu - Prędocinek, parafia p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu, parafia p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu, parafia p.w. św. Wacława w Radomiu, parafia p.w. MB Częstochowskiej w Pelagowie.

    Spotkanie wspólnotowe rozpoczęło się o godzinie 1000. Po zapaleniu świecy proboszcz parafii w Makowcu ks. kan. Henryk Dziadczyk przywitał wszystkich uczestników i opowiedział krótką historię powstania parafii i budowy kościoła. Jest to młoda parafia, istnieje od 1989r. Pierwsze Msze św. odprawiane były w remizie strażackiej. Parafianie wspólnie podjęli trud budowy kościoła i 8 grudnia 2002r. ks. bp Zygmunt Zimowski uroczyście poświęcił nowy kościół. Ks. proboszcz zwrócił naszą uwagę na wystrój kościoła a szczególnie główną ścianę za ołtarzem, która wyobraża scenę Wniebowzięcia Matki Bożej.
    Następnym punktem było nabożeństwo Słowa, w czasie którego został odczytany fragment Ewangelii św. Jana o rozmowie Jezusa z Samarytanką (J 4,5-42). Zamyśleni nad tym tekstem mówiącym o głoszeniu Ewangelii wśród będących dalej od Boga wysłuchaliśmy świadectw ludzi, którzy współcześnie próbowali próbowali spotykać ludzi oddalonych od Boga i wskazywać im właściwą drogę.
    Po nabożeństwie rozpoczęła się Godzina Odpowiedzialności - praca w grupach, podczas której wspólnie dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami ze spotkań z ludźmi oddalonymi od Boga. Nasze rozważania były skoncentrowane wokół trzech pytań: 1. Jaką postawę wobec osób zagubionych, obarczonych grzechem, odrzuconych przez środowisko i opinię publiczną zauważasz w swoim otoczeniu (miejscu pracy, nauki, zamieszkania)? 2. Co przeszkadza wejść w dialog z "zagubionymi owcami" ? Jakie napotykasz trudności? 3. Podziel się dobrymi doświadczeniami poszukiwania "zagubionych owiec".
    Kolejnym punktem dnia wspólnoty Byłą Eucharystia poprzedzona Namiotem spotkania. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Henryk Dziadczyk. Przypomniał nam w niej charyzmaty Ruchu Światło-Życie a wśród nich powołanie do bycia uczniami Chrystusa i głoszenia Dobrej Nowiny.
    Na zakończenie Dnia Wspólnoty wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólną Agapę, podczas której wszyscy uczestnicy dzielili się radością ze spotkania.
Umocnieni Słowem Bożym, Chlebem Eucharystycznym i radością wspólnego spotkania rozjechaliśmy się do swoich domów aby być prawdziwymi świadkami Jezusa dla ludzi, których On postawi na naszej drodze.

Tomek Bis

Rozpoczęcie Dnia Wspólnoty - ks. Bolesław Mikrut wita wszystkich przybyłych

Rozpoczęcie Dnia Wspólnoty - ks. kan. Henryk Dziadczyk opowiada o parafii i kościele p.w. Wniebowzięcia NMP

Widok nawy głównej kościoła z płaskorzeźbą przedstawiającą scenę Wniebowzięcia

Rzeźba wyobrażająca zniewolenie człowieka we współczesnym świecie.
Bóg jednak nie opuszcza tych najmniejszych otaczając swoim opiekuńczym skrzydłem,
a wszystkich wzywa do czynienia dobra.

Człowiek zniewolony we współczesnym świecie

Procesja na rozpoczęcie nabożeństwa słowa

Nabożeństwo słowa

Nabożeństwo słowa - zakończenie

Podsumowanie pracy w grupach

Podsumowanie pracy w grupach

Procesja na rozpoczęcie Mszy św.

Procesja na rozpoczęcie Mszy św.

Ks. kan. Henryk Dzaidczyk wygłasza homilię

Modlitwa nad darami

Para diecezjalna Domowego Kościoła - Ewa i Tomek Czyżowie

Śpiew na zakończenie Mszy św.

Śpiew na zakończenie Mszy św.

Śpiew na zakończenie Mszy św.  

Wspólna Agapa

Wspólna Agapa

Żegnamy Gościnną parafię w Makowcu...

Powrót