Powrót

Ś.p. Brat Ryszard Kamiński należał do I Wspólnoty Domowego Kościoła w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. I Krąg DK  został zawiązany z inicjatywy Ś.p. ks. Proboszcza Infułata Adama Staniosa i powstał w historycznym dniu 16.X.1978r. w dniu wyboru Ojca Świętego  Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Krąg, do którego należał Ś.p. Ryszard trwa już 34 lata i działa nadal wierny ideałom i założeniom Ruchu Światło-Życie.

Ś.p. Rysio – to przykład człowieka prawego, żywej wiary i ufnej modlitwy. Wszystkie ważne decyzje z różańcem w ręku zawierzał Bogu i Matce Bożej Miłosierdzia. Czynnie i ofiarnie pomagał Ks. proboszczowi A. Staniosowi w dziele budowy kościoła p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w trudnych czasach w Radomiu i w całej Polsce - lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte  XX w.  jak: uciążliwe starania o wszystkie pozwolenia, zgody urzędowe na budowę kościoła, zbiórki pieniędzy itp. Pomagał ks. proboszczowi w licznych podróżach jako kierowca i dobry doradca, był przyjacielem i służył wiernie. Po uzyskaniu zezwolenia czynnie pracował z rodziną przy budowie kościoła. Należał do „ojców ministrantów” i Rodziny Różańcowej. Wraz z małżonką pełnili kilkakrotnie funkcje animatorów Kręgu DK. Był wzorowym mężem i ojcem wielodzietnej rodziny - wychowali i wykształcili 4 dzieci w oparciu o ideały ruchu oazowego i wspólnoty. Dzieci założyły swoje rodziny i kontynuują wychowanie swych dzieci i wnuków w wartościach religijno- patriotycznych.

Ś.p. Rysiowi Kochanemu naszemu bratu dziękujemy za świadectwo wiary i miłości. Był on przykładem człowieka o autentycznej i pięknej postawie moralnej i społecznej: wzorowy chrześcijanin, odpowiedzialny mąż i kochający ojciec, wyrozumiały i uczynny przyjaciel. Nie szczędził sił w pozytywnym oddziaływaniu i niesieniu pomocy potrzebującym. Jako długoletni członek Ruchu Światło-Życie DK wykazywał duchową troskę o parafię i wielkie zaangażowanie we wszelkie inicjatywy na rzecz Kościoła, parafii i ludzi potrzebujących.

Był wzorem prawego człowieka chrześcijanina, patrioty, człowieka modlitwy i zawierzenia. Kochał Boga i Ojczyznę. Dziękujemy Mu za Jego piękne życie, za wszelkie dobro i życzliwość. Niech odpoczywa w pokoju.

 Kręgi Domowego Kościoła przy Parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu.

Powrót