Powrót

Zapraszamy Was na I Forum Ewangelizacyjne w Radomiu w imieniu organizatorów. Celem forum jest pogłębienie wiedzy na temat ewangelizacji i podzielenie się doświadczeniem. Temat forum ma ścisły związek z hasłem roku Ruchu Światło-Życie "Idźcie i głoście". Każdy jest mile widziany, a szczególnie Ruch Światło-Życie, który jest najliczniejszy w naszej diecezji i ma duże doświadczenie w ewangelizacji.

18 kwietnia, piątek, Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, Górnicza 2

Spotkanie dla duszpasterzy i liderów wspólnot

18:00 Nabożeństwo pokutne
18:45 Integralna wizja ewangelizacji, S. Iżyk-Dekowska
         Dyskusja: Ewangelizacja jako temat synodu diecezjalnego
20:15 Msza Święta

19 kwietnia, sobota, kościół MB Królowej Świata (Księża Filipini) Grzybowska 22

Spotkanie dla członków wspólnot i wszystkich zainteresowanych ewangelizacją

09:30 Powitanie uczestników – ks. Bp Stefan Siczek
         Modlitwa uwielbienia
10:00 Metody ewangelizacji dziś, M. Stuła-Topolska
11:00 Praca w grupach
12:00 Ewangelizacja jako owoc rozwoju wspólnoty, S. Iżyk-Dekowska
13:15 Eucharystia z homilią, bp. Bronisław Dembowski

 

Pobierz Zaproszenie w formacie PDF >>>

Powrót