Powrót

Krąg II w parafii św. Jana Chrzciciela w Białaczowie. Od lewej: ks. Józef Orzechowski,
Stasio i Ela Pacan, Józef i Grażyna Popeccy, Bogusia i Zbyszek Słowińscy, Teresa i Stasio Baran.

Powrót