Powrót

Krąg powstał w 1995 roku. Pierwszym moderatorem był ks. Piotr Szymański.
Na zdjęciu od lewej: Ania i Arek Prygiel z Jolą, Bożena i Janusz Jemiołowie,
Ela i Grzegorz Korczyńscy, Grażyna i Zdzisio Wójcik.

Powrót