Powrót

Wyniki Konkursu Fotograficznego

W naszym głosowaniu oddano łącznie 92 głosy.

Najwięcej głosów 21 zdobyła fotografia oznaczona jako: Autor 3, zdjęcie 1. Jest to zdjęcie przysłane przez ks. Łukasza. Gratulujemy!

Następne w kolejności to prace oznaczone jako Autor 2, zdjęcie 2 - 17 głosów i Autor 2, zdjęcie 3 - 12 głosów. Tajemniczym Autorem 2 jest Przemysław Marczyński. Również gratulujemy!

 

Anna Parszewska (Autor 1, zdjęcie nr 1)

 

Anna Parszewska (Autor 1, zdjęcie nr 2)

Anna Parszewska (Autor 1, zdjęcie nr 3)

Anna Parszewska (Autor 1, zdjęcie nr 4)

Anna Parszewska (Autor 1, zdjęcie nr 5)


Przemysław Marczyński (Autor 2, zdjęcie nr 1)

Przemysław Marczyński (Autor 2, zdjęcie nr 2)

Przemysław Marczyński (Autor 2, zdjęcie nr 3)

Przemysław Marczyński (Autor 2, zdjęcie nr 4)

Przemysław Marczyński (Autor 2, zdjęcie nr 5)


Ks. Łukasz (Autor 3, zdjęcie nr 1)

Ks. Łukasz (Autor 3, zdjęcie nr 2)


Tomek Bis (Autor 4, zdjęcie nr 1)

Tomek Bis (Autor 4, zdjęcie nr 2)

Tomek Bis (Autor 4, zdjęcie nr 3)

Tomek Bis (Autor 4, zdjęcie nr 4)

Tomek Bis (Autor 4, zdjęcie nr 5)

Tomek Bis (Autor 4, zdjęcie nr 6)

Powrót