Powrót

W dniach 21-24.02.2014 r. w Częstochowie odbyła się XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło -Życie.  Od początku wybrzmiewało hasło – Radość  Ewangelii- stając się równocześnie  propozycją programową na kolejny rok  formacyjny.  Odsłoną na najbliższy rok pracy była zaprezentowana piosenka roku 2014/15 wyłoniona w ramach konkursu. Jej tytuł brzmi: "Radość przemienionych serc” -jest także pokłosiem refleksji nad głównym zadaniem wynikającym z faktu  Ewangelizacji, która w zasadniczy sposób stawać się winna naszym najważniejszym zadaniem.

Wyjątkowe to wydarzenie tworzyć cząstkę wielkiej wspólnoty serc, którą reprezentowało z całej polski  ponad tysiąc uczestników. Przybyli: biskupi. kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele instytutów świeckich, alumni, młodzież i reprezentanci kręgów Domowego Kościoła. Z ogromną radością witaliśmy pośród nas przedstawicieli z Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec i Austrii. Zadziwiające były informacje przedstawione przez diakonię misyjną, która zestawiła dane jak ruch Światło- Życie rozwija się  także w takich zakątkach świata  jak: (Filipiny, Chiny, Kazachstan, Ekwador). Warto w tym miejscu poczuć modlitewną odpowiedzialność za dzieło ewangelizacji – jako uczniowie sami obdarowani przez Pana – jesteśmy jednocześnie posłani do wiernej, gorliwej misji apostolstwa w świecie.

Ta refleksja nad zrozumieniem znaczenia ewangelizacji i zadań, które wynikają z misji Kościoła przewijała się przez kolejne dni trwającej kongregacji. Moderator Generalny ks. dr Adam Wodarczyk wprowadzając nas w słowo programowe szukał odpowiedzi na pytanie: nie tylko jak owocnie ewangelizować? Ale przede wszystkim jak wzbudzić w sobie radość z Ewangelizacji? Szukając odpowiedzi odniósł się do słów papieża Franciszka zaczerpniętych w adhortacji apostolskiej "Evangelii Gaudium”. Dostrzegając kryzys zaangażowania wspólnotowego prosi o przyjęcie takiego rozeznania ewangelicznego, które uczyni z nas misyjnego ucznia ożywionego światłem i mocą Ducha Świętego, który odpowie na potrzeby współczesnego świata w radosnym głoszeniu ewangelii.

Bardziej wnikliwe spojrzenie na ten temat przedstawił  Bp Grzegorz Ryś w swojej konferencji zatytułowanej "Od Evangelii nuntiandi" do "Evangelii Gaudium” – wyzwania i inspiracje. Szukał odpowiedzi na pytanie dlaczego straciliśmy zapał ewangelizacyjny, wskazał niektóre przeszkody w realizacji tych zadań. Doskonale wypunktował zbieżność myśli papieża Pawła VI i papieża Franciszka udokumentowane w cytowanych dokumentach, którzy w swojej intuicji religijnej weryfikowali przyczyny i trudności płynące z zewnętrznego świata, jednak podkreślili, iż największą i  najtrudniejszą przeszkodą w ewangelizacji   jest brak gorliwościbrak zapału. Określili tę przeszkodę jako wewnętrzną - domową.  Często szukamy przeszkód poza Kościołem a papież przypomina, iż największa jest ta w nas - organizm jest zdrowy, gdy ma doświadczenie wzrostu” . Biskup pięknie obrał w słowa - "zachować można jedynie przez pomnażanie”. Papież Franciszek podpowiada jak odzyskać gorliwość - doświadczając, że jest się kochanym przez Jezusa, doświadczając  przyjętej miłości - to można odkryć i uzyskać na modlitwie i adoracji - żeby dawać- trzeba posiadać!

Wynikiem przyjętej miłości winna być duchowa przyjemność bycia Ludem Bożym – doświadczenie wspólnoty i radość, że jesteśmy Kościołem. Tego doświadczyliśmy uczestnicząc w kongregacji, tego doświadczamy będąc we wspólnocie Domowego Kościoła i takie  zadania stają przed nami jako uczniami Pana, którzy wiernie i wytrwale przechodzić  winni  od postawy konserwującej do posługi misyjnej.

A. i M. Machniowie

Galeria zdjęć:
 - dzień 1
- dzień 2
- dzień 3

Powrót