Powrót

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU „PIONKI”

Zdjęcia>>>

Trwając w oktawie Wielkanocy, w sobotę 22 kwietnia 2017 roku w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach zgromadziliśmy się na Rejonowym Dniu Wspólnoty, po to, aby jak powiedział ks. Grzegorz Lipiec, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie, który przybył do nas razem z s. Anną Baćmagą, Moderatorką Diecezjalną: radować się we wspólnocie ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od zapalenia świecy, przywitania przybyłych i zawiązania wspólnoty. Centralnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz Grzegorz. W homilii zaś ks. Konrad Kapcia (z parafii w Groszowicach) zwrócił uwagę na potrzebę mówienia o Chrystusie, świadczenia i podążania za Zmartwychwstałym. Nie może nam spowszednieć prawda, że Jezus zmartwychwstaje – mówił – musimy to wciąż odkrywać, radować się; nie możemy wstydzić się swojej wiary, bowiem wiara jest czymś, co prowadzi mnie do Jezusa.

Pięknym momentem Eucharystii było uwielbienie po Komunii świętej, które poprowadził ks. Mariusz Morawski, nasz Moderator Rejonowy i wprowadził nas w stan dziękczynienia i zadumy. Rozważaliśmy, czy my jesteśmy otwarci na moc świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie i że musimy być odważnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, niech żyje w naszych sercach.

Potem przyszedł czas na koncert zespołu „Prosto z Mostu”. Świadectwo dwóch młodych ludzi połączone ze śpiewem poprowadziło nas do tego, aby zaufać i oddać się Jezusowi bez reszty, a On nas poprowadzi. Aby dawać z siebie wszystko, mieć w sobie radość i tą radością innych zarażać, aby dzielić się nią w naszych środowiskach: w rodzinie, w szkole, w pracy, wszędzie tam, gdzie przebywamy na co dzień. Bo droga z Jezusem to dobra droga, czasami z górki, czasami i pod górkę, ale jest to droga, aż po krzyż. To droga na której nigdy nie będziemy sami, bo jeśli „Bóg z nami, któż przeciwko nam”.

Umocnieni słowem Bożym i Eucharystią, ubogaceni świadectwem Szymona i Sebastiana, przedłużyliśmy naszą radość na agapie, podczas której nie mogło zabraknąć wielkanocnego barszczu i drugiego dania: kiełbasy z grilla przygotowanych przez krąg Domowego Kościoła z Kuczek. Choć zimna i wietrzna pogoda dała się we znaki, to ubogaceni tymi przeżyciami, napełnieni radością i wsłuchani w słowa Ewangelii: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” powróciliśmy do swoich domów i zajęć, aby swoim życiem, swoim postępowaniem i w swoich środowiskach głosić Chrystusa.

Było nas ponad 130 osób z dziewięciu parafii: św. Józefa w Kuczkach, Podwyższenia Krzyża Świętego ze Zwolenia, św. Faustyny z Groszowic, Podwyższenia Krzyża Świętego z Radomia, św. Mikołaja z Jedlnii, św. Józefa z Jedlnii-Letniska, św. Wawrzyńca z Sieciechowa, Świętej Trójcy z Lipska, św. Barbary z Pionek.

Beata Wójcik, Kuczki

Powrót