Powrót

XX PIELGRZYMKA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA
- gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie do sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu 20 maja 2017 r.

Ksiądz Franciszek Blachnicki – Sługa Niepokalanej

„Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu, dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją”.

/czcigodny sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki/

PROGRAM SPOTKANIA:

1130 – Zawiązanie wspólnoty

1215 – Ksiądz Franciszek Blachnicki – Sługa Niepokalanej Konferencja Jolanty Szpilarewicz (odpowiedzialnej głównej INMK)

1300 – Nabożeństwo maryjne

1430 – Czas dla siostry i brata (oraz posiłek)

1615 – Przygotowanie do Eucharystii

1630 – Eucharystia Akt zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi

Serdecznie zapraszamy do modlitwy w intencji naszych małżeństw, rodzin, parafii, Ojczyzny, wspólnoty Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie!

Danuta i Paweł Macińscy
para diecezjalna DK d. kaliskiej
ks. Michał Pacyna
moderator diecezjalny DK d. kaliskiej
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK
ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy DK

 * XIX Pielgrzymka w 2016 r. była pielgrzymką na 1050-lecie Chrztu Polski do Poznania, natomiast do Kalisza pielgrzymowała miejscowa wspólnota.

Powrót