Powrót na stronę główną

 

Czuwanie modlitewne w radomskiej katedrze

W dniu 28.03.2012, w godzinie Apelu Jasnogórskiego rozpoczęło się czuwanie modlitewne członków Ruchu Światło-Życie przy trumnie zmarłego ks. biskupa Edwarda Materskiego w radomskiej katedrze.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem apelu, po którym ks. Grzegorz Lipiec - moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w słowie wprowadzenia podziękował księdzu biskupowi za Jego posługę i za spotkania z nim, których członkowie Ruchu Światło-Życie mogli doświadczać podczas różnych dni wspólnoty na które przybywał. I dlatego - powiedział ks. Grzegorz - nie mogło zabraknąć przy Jego trumnie członków Ruchu: dzieci, młodzieży oraz rodzin z Domowego Kościoła.

Następnie wspólnie modliliśmy się odmawiając część chwalebną różańca. Przed każdą częścią odczytane zostały fragmenty z katechez i przemówień ś.p. biskupa Materskiego. Były to słowa, w których wskazywał On na Chrystusa, który jest dla nas światłem, za którym człowiek może podążyć albo wybrać sprzeciw.
Były też słowa, które pokazywały, że słowa "...niech się stanie wola Twoja..." Chrystusa łączą się z "...niech mi się stanie według słowa Twego..." Maryi i stanowią dla nas wzór chrześcijańskiego życia.

Wdzięczni jesteśmy Bogu wszechmogącemu za dar ś.p. biskupa Edwarda Materskiego. Będziemy go zawsze wspominać jako ojca diecezji radomskiej. Bóg powołał do siebie biskupa Edwarda w przeddzień dwudziestej rocznicy ustanowienia naszej diecezji. Myślę że Bóg w swojej nieskończonej mądrości w ten sposób wskazuje na główny owoc życia ks. biskupa. Tak jak powołał do siebie bł. Jana Pawła II w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, które sam ustanowił i był jego wielkim orędownikiem.

Tak więc za trudy i dobro, które tu zostawiłeś Pasterzu diecezji radomskiej, niech Pasterz Niebieski prowadzi cię "...nad wody gdzie możesz odpocząć..." (Ps 23,2b)

Tomek Bis

 Highslide JS

 Highslide JS

 Highslide JS

 Highslide JS

 Highslide JS

 Highslide JS

 Highslide JS

 Highslide JS

Powrót na stronę główną