Powrót

Tu możesz obejrzeć galerię zdjęć z opłatka >>>

Spotkanie Opłatkowe DK w WSD w Radomiu

W dniu 2.01.2011 w Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu miało miejsce doroczne spotkanie opłatkowe par animatorskich i odpowiedzialnych Domowego Kościoła diecezji radomskiej.
Spotkanie prowadziła para diecezjalna Domowego Kościoła Ania i Marek Kwiatkowscy, księża moderatorzy diecezjalni Ks.dr Maciej Korczyński, Ks.Grzegorz Lipiec i Siostra Anna Baćmaga. W spotkaniu uczestniczyła także para filialna lubelska Domowego Kościoła Ewa i Tomek Czyżowie.

W części pierwszej dokonano podsumowania rekolekcji, sesji i dni wspólnoty diecezjalnych i filialnych, które odbyły się w minionym półroczu na terenie diecezji radomskiej . Zwrócono szczególną uwagę par odpowiedzialnych na konieczność włączania się w działalność diakonii pracujących w diecezji, aktywizację młodych małżeństw będących członkami Domowego Kościoła, ewangelizację wśród młodych małżeństw w parafiach oraz znaczenie świadectwa jakim jest działalność w ramach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Następnie przedstawiono plany i zamierzenia organizacyjne dotyczące drugiej połowy roku formacyjnego (ORAR-y, doroczna pielgrzymka Ruchu do Sanktuarium Św.Józefa w Kaliszu, charakter świętowania święta Zesłania Ducha Świętego oraz rekolekcje wakacyjne 15-dniowe w diecezji i poza nią).
W części drugiej spotkania uczniowie Zespołu Szkół Samochodowychw Radomiu pod kierunkiem ks. prefekta Tomasza Waśkiewicza oraz pani katechetki przedstawili współczesną wersję jasełek. Przybliżyły one postawy , hierarchię wartości oraz priorytety ludzi różnych profesji żyjących w naszych czasach w odniesieniu do narodzin Zbawiciela Świata. Młodzież ujawniła swoje talenty aktorskie okraszając spektakl młodzieńczą werwą i autentycznym zaangażowaniem w prezentowane treści, wykorzystując grę światła i dżwięku.

Najważniejszą częścią spotkania opłatkowego była Liturgia Eucharystyczna w kaplicy seminaryjnej , której przewodniczył wielki przyjaciel Domowego Kościoła J.E.Ks.Biskup Dr. Stefan Siczek. Podczas homilii ks biskup podkreślił wartość rodziny w kształtowaniu tradycjnych postaw i wartości chrześcijańskich. W trakcie Eucharystii dary do ołtarza niosła rodzina z rejonu Opoczno w tradycyjnych, pięknych, opoczyńskich strojach ludowych.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy spotkania zebrali się w refektarzu seminaryjnym, gdzie po przeczytaniu fragmentu ewangelii Św.Łukasza dotyczącego narodzin Pana Jezusa, wszyscy przełamali się opłatkiem. Życzeniom i serdecznościom nie było końca. Gmach Seminarium opuszczaliśmy w poczuciu misji niesienia dobrej nowiny o narodzeniu Jezusa Chrystusa wszystkim naszym współbraciom, nie tylko w Ruchu Domowego Kościoła.

Dorota i Waldemar Wielochowie

Powrót