Powrót

Podsumowanie pracy Domowego Kościoła w roku formacyjnym 2009-2010
w Przemyślu

Tu możesz obejrzeć galerię zdjęć z podsumowania>>>

 

W dniach 10-12 września w Wyższym Seminarium Duchownym Przemyślu odbyło się podsumowanie pracy Domowego Kościoła w roku formacyjnych 2009-2010.

Na podsumowanie udaliśmy się ekipą pięcioosobową. Przewodniczył moderator diecezjalny DK ks. Maciej Korczyński, para filii lubelskiej Ewa i Tomek Czyż  oraz Anna i Marek Kwiatkowscy (nowa para diecezjalna).

Można powiedzieć, że w Przemyślu miał miejsce szczyt Domowego Kościoła z racji na mające się odbyć wybory Pary Krajowej oraz przekazanie posług par filialnych i diecezjalnych.

Piątkowy dzień to spotkanie Kręgu Centralnego oraz Eucharystia. Sobota zaś, to dzień obfitujący w doniosłe wydarzenia.

Najważniejsza jest modlitwa i od tejże zaczęliśmy dzień. W namiocie spotkania na nowo odkrywaliśmy prawdę  o słuchaniu słów Pana i budowaniu na skale, którą jest On sam. Tylko taka budowla zawsze oprze się różnym zawirowaniom życia.

W czasie Jutrzni wysłuchaliśmy krótkiego słowa ks. Norberta Panusza moderatora DK diecezji opolskiej na temat relacji kapłan-wspólnota.

Oficjalnego rozpoczęcia podsumowania w Przemyślu dokonała para krajowa Jola i Mirek Słobodowie i moderator DK ks. Andrzej Wachowicz.

 Ksiądz wygłosił konferencję na temat  „Wspólnota słuchająca Pana”.

Wskazał na elementy fundamentalne małej wspólnoty słuchającej :

  1. Słowo Boże odbierane jako list od Boga i traktowane jako pokarm dla duszy.

  2. Modlitwa, która ma być odpowiedzią na Słowo Boże.

  3. Świadectwo życia nacechowane radością, cierpliwością, miłością, gotowością na przebaczenie i martyrię.

  4. Diakonia realizowana w służbie  we wspólnocie i Kościele zgodnie z otrzymanymi charyzmatami.

  5. Eucharystia , która służy pogłębieniu i budowaniu wspólnoty.

  6. Jedność budowana na wzór wspólnoty jerozolimskiej bez rywalizacji „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4:32) .

Ksiądz Wachowicz w konferencji wskazywał również na niebezpieczeństwa zagrażające wspólnocie i ją rozbijające m.in. rutynę i pychę. Antidotum na te zagrożenia jest posłuszeństwo wobec Słowa Bożego- „Mamy słuchać Pana a nie siebie”.

Po konferencji rozpoczęły się spotkania w kręgach filialnych. Po raz pierwszy krąg naszej filii lubelskiej prowadzili już Ewa i Tomek Czyż  a wszystkie pary diecezjalne tej filii  dzieliły się pracą śródroczną swoich wspólnot. Mówiliśmy o tym co się udało zrealizować, co nie wyszło i o planach  na przyszłość czyli rok 2010/2011.

Po obiedzie przeżyliśmy Eucharystię w jedności i miłości przygotowując się do wyboru pary krajowej. Sam moment wyboru poprzedziła modlitwa do Ducha Świętego, a później prezentacja par kandydujących. Wszyscy odpowiedzialni DK w drugiej turze dokonali wyboru nowej pary krajowej, którą zostali Beata i Tomek Strużanowscy. Do tej pory znaliśmy ich jako  redaktorów Listu Domowego Kościoła. Podniosłe wydarzenie, po którym nastąpiło krótkie „expose” nowo wybranych oraz mnóstwo uścisków , gratulacji i zapewnień o modlitwie. Dzień zakończyliśmy godzinnym spacerem z przewodnikiem po pięknym, bogatym w perły architektoniczne, starym Przemyślu. Byliśmy również na Apelu Maryjnym w Katedrze Przemyskiej.

Niedziela to sprawozdanie z piątkowego Kręgu  Centralnego i plany na nowy rok pracy DK.

Centralnym punktem dnia był wyjazd do Sanktuarium Matki Boskiej Słuchającej w Kalwarii Pacławskiej. Przeżyliśmy tam Eucharystię sprawowaną przez delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie Biskupa Adama Szala w koncelebrze

z moderatorami Ruchu Światło Życie ks. Adamem Włodarczykiem oraz Domowego Kościoła ks. Andrzejem Wachowiczem.

Z rąk Biskupa Adama para krajowa oraz nowe pary filialne i diecezjalne po wypowiedzeniu deklaracji woli służby otrzymywały błogosławieństwo i  zapaloną świecę.

Przeżyliśmy spotkanie wielkiej wspólnoty zatroskanej o przyszłość Domowego Kościoła. Wnioski, przemyślenia będą zapewne owocować przez najbliższy rok,. aby tak było potrzebne jest nasze wspólne wsłuchanie w Słowo Pana, nasza jedność i dużo entuzjazmu popartego modlitwą i czynami. Ze wzruszeniem dzielimy się przesłaniem jakie wpisał przed laty o. Franciszek Blachnicki do Pisma Świętego nowożeńcom( a obecnie jednej z par podejmujących w tym roku posługę pary diecezjalnej) „ Na fundamencie Słowa Bożego budujcie Wasz dom”

Jesteśmy wdzięczni Bogu za te trzydniowe przeżycia, ale jednocześnie czujemy wielką odpowiedzialność podejmowanej posługi. Prosimy o modlitwę.

                                                                      

                                               Pozdrawiamy Was serdecznie- „Wasi diecezjalni”
Ania i Marek Kwiatkowscy

 

Powrót